1. 8.00 - 8.55         6. 13.00 - 13.45
2. 9.05 - 9.50         7. 13.55 - 14.40
3. 10.00 - 10.45     8. 14.45 - 15:30
4. 11.00 - 11.45     9. 15.35 - 16.20
5. 12.00 - 12.45    

Nasz adres:
ul. Heleny Kmieć 2, 32-590 Libiąż
Telefon:
+48 32 627-11-89 lub
+48 32 627-12-91
Fax: wew. 22

Zbiory

Opis zbiorów bibliotecznych oraz zakres działalności

Biblioteka Zespołu Szkół KSW liczy 5057 woluminy (stan na dzień 30 czerwca 2017r. wg Głównej Księgi Inwentarzowej).
Zbiory naszej biblioteki pochodzą z różnych źródeł. W większości są to książki zakupione przez szkołę, ale pewien zbiór stanowią również dary osób prywatnych, organizacji oraz instytucji. W bieżącym roku szkolnym 689 egz. zakupionych zostało w ramach realizacji projektu: "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa", a w ubiegłym roku szkolnym 100egz. w ramach realizacji Rządowego programu: "Książki naszych marzeń", mamy również pozycje książkowe z IPN, z Rady Szkół Katolickich, i dary różnych wydawnictw)
Wiele książek przekazali bibliotece szkolnej uczniowie i nauczyciele naszej szkoły. W wyniku corocznej akcji bibliotecznej pt: „Zostaw po sobie pamiątkę”, zapełnionych zostało wiele półek bibliotecznych książkami, z których właściciele przestali już korzystać.
Dary książkowe dla szkoły pochodzą także z różnych konkursów przedmiotowych.
Serdecznie dziękujemy naszym ofiarodawcom!

Prowadzimy również ewidencję broszur i podręczników.  Księga broszur i podręczników liczy 2392 egzemplarze (stan na dzień 30 czerwca 2017r.) Część podręczników, programów i książek metodycznych dla nauczycieli stanowią dary – oferty wydawnictw oraz informatory. Tylko od września 2016 roku szkoła otrzymała 747 egzemplarzy (podręczniki i/lub materiały edukacyjne) ze środków dotacji celowej dla uczniów klasy I, II DO, II OT, III, IV i V SP oraz do I i II G. Podręczniki te i materiały edukacyjne, wypożyczane są uczniom na okres danego roku szkolnego. Zasady wypożyczania podręczników określa odrębny regulamin, znajdujący się na stronie biblioteki szkolnej w zakładce "Regulamin biblioteki KSW".

Prenumeratą bieżącą objętych jest 9 tytułów czasopism:
1.    Biblioteka w Szkole.
2.    Chemia w Szkole.
3.    Życie Szkoły – edukacja wczesnoszkolna.
4.    Mówią Wieki.
5.    Wychowawca.
6.    Mały Gość Niedzielny.
7.    Świerszczyk.

8. Charaktery.

9. Dyrektor Szkoły.

Biblioteka nasza posiada zbiór płyt CD i DVD, który jest sukcesywnie gromadzony.

W bibliotece znajdują się mapy geograficzne: fizyczne, gospodarcze, administracyjne, krajobrazowe i konturowe.
Posiadamy także zbiór map historycznych dotyczących dziejów Polski, Europy i Świata.

Komputer, który znajduje się w bibliotece pomaga nie tylko w pracy bibliotekarza, ale doraźnie służy uczniom i nauczycielom. W bibliotece znajduje się również urządzenie wielofunkcyjne.

Komputery do stałej dyspozycji uczniów i nauczycieli są na bieżąco udostępniane w czytelni bibliotecznej.


Szczegółowe zasady korzystania ze stanowisk komputerowych określa Regulamin znajdujący się w sali.

Każdy użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu ewidencji.

Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek – piątek  8.00 – 14.40
Opiekunem biblioteki jest nauczyciel bibliotekarz: mgr Alina Michoń 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper