Informacje o szkole

 

Numer Konta Bankowego
Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu

ul. Heleny Kmieć 2, 32-590 Libiąż, tel./fax 0-32 627 11 89

13-1240-4256-1111-0010-7739 4241

BANK PEKAO S.A.
Oddział w Libiążu, ul. Wojska Polskiego 2, 32-590 Libiąż

 

Zespół Szkół KSW mieści się w Libiążu przy ul. Heleny Kmieć 2 (dawna ul. Kościelna). Dojazd do Szkoły samochodem możliwy jest zarówno od ulicy Oświęcimskiej (fragment od wjazdu do budynku szkoły jest jednokierunkowy), jak i od ulicy Ks. Flasińskiego. Koło szkoły znajduje się wygodny duży parking.

Kardynał Stefan Wyszyński

Urodził się w dniu 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Polska rozdarta była wówczas między trzech zaborców. Zuzela pozostawała pod panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę. Nad jego dzieciństwem zaciążyło dramatyczne wydarzenie śmierci matki. Umarła, kiedy miał zaledwie 9 lat. Przez całe życie tęsknił za nią. Ta tęsknota skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej - ku tej, "która nie umiera", na Nią będzie też często wskazywał w swojej późniejszej pracy duszpasterskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Z powodu choroby święcony był sam, wkrótce po wyjściu ze szpitala. Z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora na podstawie prac: "Prawa Kościoła do szkoły".

Adres

ul. Heleny Kmieć 2
32-590 Libiąż

Telefon

+48 (032) 627-11-89
+48 (032) 627-12-91 Fax: wew. 22

E-mail

JoomShaper